MAXROUNDS POWERMAG 700

 • Čeština
 • English
 • Suomi
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • Magyar
 • Italiano
 • Nynorsk
 • Русский
 • Español
 • Svenska
Maxrounds - media - Zbraně a náboje str.1

Triumf hmotnosti a kapacity

Neustálé zdokonalování IPSC střelců v disciplínách samonabíjecí brokovnice nám jasně ukazuje, že k dosažení co nejlepších výsledků je velmi důležitá maximální úspora času a to zejména při „zásobování" zbraně náboji. Tímto zásobováním jsou myšleny veškeré způsoby doplňování střeliva - jak doplňování zásobníkových trubic starších typů IPSC samonabíjecích brokovnic, tak výměna zásobníků u moderních a v současnosti nejperspektivnějších modelů, postavených na bázi útočných pušek řady Kalašnikov. Právě pro brokové „ kalašnikovy " typu Saiga a Molot nedávno vznikly unikátní velkokapacitní zásobníky, jejichž vlastnosti možná způsobí další „zdokonalovací" revoluci a posunou IPSC střelce do úplně jiné „ časové " dimenze. 

Tentokrát však nebudeme hovořit o vzniku nového zbrojního produktu v „kuchyni" nějakého známého výrobce zbraní nebo zbraňových doplňků, ale ukážeme si, jak to vy­padá, když parta nadšených střelců začne sama vyrábět co jí chybí, protože střelecký doplněk dle jejich představ prostě neexistuje... Jak bylo míněno na úvod, jedná se o velkokapacitní zásobníky pro ruské samonabíjecí brokovnice typu Saiga a Molot, což jsou dnes nejpoužíva­nější a zároveň nejúspěšnější zbraně pro IPSC. Vůči ostatním druhům zbraní používaným k IPSC sportovní střelbě (např. vůči samonabíjecím pistolím a puškám), byly samonabíjecí brokovnice vždy jakoby pozadu s kapacitou zásobníků a tím i s časem potřebným ke znovunabití, což je samozřejmě dáno velkými roz­měry brokového náboje. Právě čas dnes mezi špičkovými střelci nejvíce rozhoduje o výsledku a v případě brokovnic Saiga a Molot jsme pro­to byly svědky mnoha až bizarních pokusů, za účelem zvyšování kapacity klasických schránkových zásobníků. Sami členové Maxrounds tea­mu, o kterém bude dále řeč, takových pokusů udělali mnoho - nejdříve spojovali ruské plas­tové zásobníky a pak se odhodlali k výrobě pro­dloužených schránkových zásobníků z duralu. Tyto přerostlé „rohlíky", jak jim říkali, se však ukázaly jako cesta nesprávným směrem, jelikož s nimi byla zbraň špatně ovladatelná. Pozornost se tedy obrátila k historicky osvěd­čenému řešení - k tzv. bubnovým zásobníkům, které mají přijatelné rozměry i při vyšší kapacitě. Bub­nové zásobníky pro brokovnice Saiga se již nějakou dobu vyrábějí v USA, ale jejich dostupnost byla a doposud je velmi problematická, především kvůli liknavos­ti dodavatelů a také kvůli různým legislativním překážkám. Navíc svými parametry stejně ne­vyhovovaly náročným požadavkům IPSC střelců a to zejména hmotností, životností, spolehlivos­tí funkce a kompatibilitou se zbraněmi.

MAXROUNDS TEAM

Přestože si pro sebe a později pro firmu vybra­li „cizozemsky" znějící název v angličtině Maxrounds, všichni jsou Moraváci z Brna a kaž­dý z nich je nadšeným sportovním střelcem. Jejich nadšení pro IPSC disciplíny samonabíjecí brokovnice však přesáhlo běžnou mez a společnými silami se pustili do vývoje bubnového zásobníku pro brokovnice Saiga a Molot, který by splňoval jejich požadavky. Všichni členové Maxrounds teamu jsou profesně ze strojírenského oboru a na otáz­ku, co bylo impulsem k vývoji, jsme dostali jednoduchou a jasnou odpověď: chtěli jsme to pro sebe, nikde to nebylo a tak jsme s tím začali. Když už byly zásobníky na světě, tak se ukázalo, že je o ně velký zájem, ale kusově by se nevyplatilo je vyrábět. Maxrounds team tedy „rozběhl" sériovou výrobu a tím vznikla firma Maxrounds, jejíž název vyjadřuje vše - maximum nábojů. Výroby se chopila jedna úspěšná brněnská strojírenská firma, která v rámci svých aktivit disponuje výrobním zařízením na špičkové úrovni (mimo jiné produkuje přesné součástky pro automo­bilový a letecký průmysl ).Vývoj začal v břez­nu 2008, sériovou výrobu se podařilo spustit již za sedm měsíců a nový bubnový zásobník na 20 brokových nábojů ráže 12 byl nazván PowerMag 700. Spolu s výrobou byla zavedena také efektivní a výhradně vlastní distribuce do celého světa, aby zákaznici firmy Maxrounds nemuseli čekat měsíce (a někdy i roky), jak tomu často bývá např. při dovozu z USA.

POWERMAG 700

Bubnový zásobník PowerMag 700 byl od počátku navrhován tak, aby netrpěl všemi výše zmíněnými neduhy obdobných zásobníků z USA a dle vyjádření Maxrounds teamu, byl prostě konstruován „střelci pro střelce". Prvním z nedostatků konku­rence a vlastně „rodovou" nevý­hodou všech bubnových zásob­níků, je vyšší hmotnost bubnové podávači konstrukce, která pak nadměrně omezuje manévrovatelnost se zbraní. Např. konkurenční americké zásobníky mají při stejné kapacitě prázdnou hmotnost od 2,3 do 2,6 kg, i když jsou vyrobeny převážně z lehké hliníkové slitiny. I přes použi­tí lehkého hliníku se totiž v jejich případě ne­podařilo vyladit konstrukci natolik, aby byla na maximum odlehčená. Základním mottem při vývoji PowerMagu tedy bylo totální snížení hmot­nosti a protože se hmotnost nakonec podařilo snížit na neu­věřitelně nízkou úroveň, použil se její parametr přímo do názvu jako hrdý symbol - ano, zásobník PowerMag 700 váží pouhých 700 gramůa tím je nejlehčí svého typu na světě. To samozřejmě zname­nalo mnoho úsilí a probdělých nocí při návrhu dimenzace všech součástí, použití těch nejja­kostnějších materiálů a nasazení nejdražších výrobních technologií. Vždy po konstrukčním krůčku vpřed následovalo důkladné otestování životnosti a jen při vývoji PowerMagu bylo spotřebováno přes 20 000 ks různých bro­kových nábojů ráže 12. S kvalitou materiálů a výroby samozřejmě souvisí i požadovaná život­nost a pro dosažení vysoké spolehlivosti využil Maxrounds team osvědčené konstrukční princi­py, ke kterým přidal zlepšující a zcela originální prvky. Nakonec zbývalo vyřešit kompatibilitu zásobníků se zbraněmi, což znamená, aby bylo možné PowerMag bez problémů funkčně nasa­dit do drtivé většiny zbraní Saiga nebo Molot. To se mimochodem ukázalo jako docela náročný úkol, protože díky ruskému stylu produkce mají např. brokovnice Saiga, až milimetrové rozdíly v rozměrech zásobníkové šachty a stejně tak i ve výšce záchytu zásobníku. Při řešení toho­to problému se udělal určitý průměr z rozměrů deseti exemplářů zbraní a ten byl ještě upraven podle jejich „nejčastějšího výskytu", tedy jak se rozměry „ Ivanovi " nejčastěji povedou. Abychom se ale Váni nějak nedotkli, tak pro objektivitu musíme dodat, že i přes zmíněný styl produkce jsou ruské samonabíjecí brokovnice postavené na bázi systému Kalašnikov, stále tím nejlepším na trhu ve své kategorii. 

KONSTRUKCE

Základní nosné díly PowerMagu 700 tvoří přední a zadní krycí kotouč. Kotouče jsou spojeny třemi přepážkami a do vzniklého meziprostoru je ulo­žen kompletní bubnový podávači mechanizmus. Oba kotouče mají zevnitř po obvodu vyfrézované drážky k vedení nábojů, přičemž v zadním kotouči je vodící drážka opatřena oboustranným zahloubením pro okraje nábojnic. Na vodící drážky nábojů navazují vyváděcí rampy - přední rampa obsahuje hák pro uchycení zásobníku ve zbrani a je čtyřmi šrouby zvenčí přiroubovaná k přednímu kotouči, zadní rampa má výstupek pro páčku záchytu zásobníku a k zadnímu kotouči ji (zezadu) taktéž upevňují čtyři šrouby. Zadní vyváděcí rampa je na vrchním konci uzavřena zásobníkovou vývodkou z nerezového plechu. Bubnový podávací mechanizmus pracuje s podávacím vřetenem poháněným tzv. budíkovou pru­žinou, tedy s pružinou tvaru spirály, navinutou kolem centrální osy zásobníku. Vnitřní konec poháněči „budíkové" pružiny zapadá do drážky v centrální ose a vnější konec zapadá do fixační­ho čepu, který je zevnitř připevněn k zadnímu krycímu kotouči. Podávači vřeteno se skládá ze dvou spojených ozubených kol, do jejichž vybrání (mezi zuby) se ukládají náboje. Přední ozubené kolo vřetene má uprostřed (v ose otá­čení) zalisovanou ocelovou vodící trubici a touto trubicí je vřeteno navlečeno na centrální ose zásobníku. Vodící trubici na ose zajišťuje šroub předpětí (červík na imbusový klíč) a přes tento šroub se tedy přenáší tlak poháněcí pružiny z centrální osy na vřeteno. K přednímu ozubenému kolu vřetene je uchycena také ojnice podavače, na jejímž vrchním konci je připevněn podavač. Podavač se skládá z plastového těla podavače, hlavy podavače a zadní vodící kladky, pohybující se v drážce pro dna ná­bojů v zadním krycím kotouči.

JAK TO FUNGUJE

Zásobník PowerMag 700 se samozřejmě plní shora přes vývodku jako běžné schránkové zá­sobníky) a tato činnost se provádí nejsnadněji, pokud si zároveň otáčíme podávacím vřetenem proti tlaku poháněči pružiny. Jakmile začnou náboje přecházet z vyváděcí rampy do bubnu, ojnice podavače se sklopí a podavač zapadne do jednoho z půlkruhových vybrání v podávacím vřeteni. Do dalších vybrání v ozubených kolech podávacího vřetene, se pak ukládají následující náboje a při tom všem pochopitelně dochází k napínání poháněči pružiny, až do naplnění zásobníku na plnou kapacitu 20 nábojů. Přesně opačným způsobem zásobník funguje při střelbě, kdy jsou náboje vytlačovány z vývodek závě­rem - napnutá poháněči pružina působí na po­dávači vřeteno a to svými zuby unáší náboje ve vodících drážkách předního a zadního kotouče, až se dostanou do prostoru mezi vyváděcí rampy a nahoru k vývodkám zásobníku. Poslední čtyři náboje v zásobníku nakonec k vývodce vytlačí oj-nice s podavačem, která se díky excentrickému uložení na podávacím vřeteni zvedne a zaběhne mezi vyváděcí rampy.

HODNOCENÍ, NÁZORY A ZKUŠENOSTI

Při návštěvě výrobních prostor,

kde firma Maxrounds produkuje své zá­sobníky, jsme museli doslova smeknout před strojovým vybavením, měřícími přístroji a celkově vynikající organizací výroby. Nejmodernější CNC obráběcí centra, nejdražší měřící přístroje, tepel­né upínání nástrojů a skvěle vyškolení pracovníci, kteří o své práci vědí vše a dokáží o ní s nadšením hovořit. To­mu všemu odpovídá naprosto precizní zpracování PowerMagů a jak jsme se dozvěděli, při tom, jak jsou konstruo­vané a z jakých materiálů se zhotovují, by je nešlo bez takového zázemí vůbec vyrobit.

Hlavním materiálem,

z něhož se vyrábí drtivá většina součástí zásobníku PowerMag 700, je ta nejpevnější a zá­roveň nejlehčí slitina hliníku, jakou lze dostat na evropském trhu s hutním ma­teriálem. Jedná se o tzv. letecký dural, používaný na důležité (dražší) součásti pro automobily a především při výrobě civilních a vojenských letadel.

Jednodušší

tedy bude vyjmenovat, jaké součásti zásobníku PowerMag 700 nejsou vyrobeny z leteckého duralu: vývodka zásobníku je z nerezového ple­chu, vodící trubice podávacího vřetene je z nerezové oceli, všechny pevnostní spojovací šrouby jsou ze zušlechtěné oceli (stejně jako šroub předpětí), polo­hovací kolíky přepážek kotoučů taktéž, tělo podavače a vodící kladla podavače jsou z pevného plastu, hlava podavače se vyrábí ze super odolného polymeru typu Peek a poháněči pružina se samo­zřejmě zhotovuje z kvalitní pružinové oceli.

Na každé konstrukční partii

zásob­níku PowerMag 700 je patrná naprostá posedlost odlehčováním a úsporou po­čtu součástí. Všude, kde to bylo z pev­nostního hlediska možné, tak byl vyvrtán odlehčovací otvor, rozměry minimalizová­ny a díly jsou spojovány minimem šrou­bů, i za cenu velmi náročného obrábění. Např. duralovými přepážkami kotoučů

o tloušťce 5 mm prochází přes celou jejich délku 48 mm, jeden extra dlouhý a tenký spojovací šroub, vyráběný na zakázku v Německu. A navíc, těsně po obou stranách tohoto otvoru najdeme 8 příčných otvorů odlehčovacích ... Vrtat tak dlouhý přesný otvor do úzké součás­ti ze slitiny hliníku, to je v sériové výrobě vskutku husarský kousek.

Konstrukčně

bychom zásobníku PowerMag 700 vytkli pouze nízkou odolnost proti vnějším nečistotám, kvůli nekrytému uložení nábojů, což by zřejmě velmi vadilo policistům nebo vojákům, při použití v bojových podmínkách. Pro ozbrojené složky je však možné připravit verzi se speciálním průhledným krytem.

Řešení

podávacího vřetene, uložené­ho na zvláštní vodící trubicí, umožňuje díky šroubu předpětí snadno nastavit optimální tlak poháněči pružiny a pří­padně dovoluje pružinu úplně uvolnit, pokud by se zásobník delší dobu nepoužíval. Předpětí poháněči pružiny se reguluje po povolení šroubu předpě­tí na vodící trubici ( imbusovým klíčem ), při současném zablokování centrální osy, vlivem nasazení druhého imbusového klíče, do regulačního šroubu centrál­ní osy (jeho hlava se nachází uprostřed zadního krycího kotouče). Tato operace se samozřejmě provádí s prázdným zásobníkem a podavačem v horní úvrati. Otáčením regulačního šroubu dojde

k nastavení tlaku pružiny a po dosažení požadované hodnoty se opět utáhne šroub předpětí.

■ Tlakem poháněči pružiny

lze totiž ovlivnit rychlost funkčního cyklu zbraně, jelikož sloupec nábojů tlačí zespodu na závorník a tím jej částečně brzdí dle předpětí pružiny. Střelec si tak díky zásobníku PowerMag může snad­no vyladit funkční cyklus dle výkonu (gramáže) nábojů - např. při střelbě lehkou náplní pružinu mírně uvolní, aby sloupec nábojů zbytečně nebrzdil závěr a zbraň spolehlivě fungovala. Při střelbě výkonným střelivem se pak poháněči pružina více předepne, nejen aby stači­la podávat při rychlejším funkčním cyklu, ale současně aby sloupcem nábojů přibrzďovala závěr a tím částečně zmenšovala zpětný ráz.

Pokud je předpětí

poháněči pružiny nastaveno jak má (např. pro brokovnici Saiga 12 a středně těžké náplně jsou doporučovány dvě otáčky klíčem od tzv. mrtvého stavu), tak podávači mechaniz­mus pracuje výrazně rychleji než funkční cyklus zbraně a střelec skutečně může střílet natolik rychle, jak stačí „mačkat" spoušť. Tento fakt a zároveň celkovou spolehlivost několika zásobníků Power­Mag 700, jsme si bohatě vyzkoušeli na střelnici se zbraní Saiga 12K. Během vystřelení 250 ks nábojů nedošlo k žád­né závadě a jediné, co jsme zjistili, byla skutečnost, že větší počet zásobníků PowerMag 700 je nebezpečný pro zbraň samotnou, pokud se střelec neu­drží „na uzdě". Prostě hrozí totální přehřátí zbraně... Firmě Maxrounds

a jejím zásobníkům PowerMag 700 tedy prorokujeme šťastnou budoucnost a obchodní úspěch.